fbpx

Kullanim Koşullari

Muvafakat
Cashmoney Swiss Ltd.’in World Wide Web’de bulunan web sitesindeki (Cashmoney Swiss Ltd. web sitesi) bilgileri görüntüleyenler, aşağıda sıralanan koşulları anladıklarını ve kabul ettiklerini beyan eder.

Muhataplar
Cashmoney Swiss Ltd. web sitesi, münhasıran ikameti ya da hukuki merkezi İsviçre’de bulunan gerçek, tüzel kişilere, şahıs şirketlerine ve diğer şirketlere yöneliktir. İşbu web sitesinde yer alan bilgiler, dağıtımı, yayımı, kullanıma sunulması ya da kullanılması yürürlükte bulunan yasa ya da mevzuat hükümlerinin ihlalini teşkil ettiği veya Cashmoney Swiss Ltd. açısından tescil ve izin yükümlülüğü olabilecek ülkelerde mukim veya yerleşik gerçek ya da tüzel kişilerin kullanımına yönelik değildir.

Fikri mülkiyet hakları
Cashmoney Swiss Ltd. web sitesinin içeriğinin tamamı, telif hakkı ile korunmaktadır (münhasır haklar). Web sitesinde bulunan hususlar, sadece gezinme amacı çerçevesinde serbestçe kullanılabilir. Kullanıcının Cashmoney Swiss Ltd. web sitesinden yazılım ya da sair bilgileri indirmesi ya da kopyalaması halinde Cashmoney Swiss Ltd. fikri mülkiye haklarının münhasır sahibi olmaya devam edecektir.

Teklif teşkil etmez
Cashmoney Swiss Ltd. web sitesinde yayınlanmış olan bilgiler, bir (finansal) ürünün satın alınması ya da satılması, diğer hukuki işlemlerinin yürütülmesi ya da bir teklifin sunulması yönünde teklif ya da tavsiye talebi mahiyeti taşımamaktadır.

Veriler, bağlantılar ve sorumluluk
İnternet herkesin erişebileceği açık bir ağdır. Kullanıcı Cashmoney Swiss Ltd.’nın web sitesini ziyaret ettiğinde üçüncü şahıslar Cashmoney Swiss Ltd. ile bir ilişkinin mevcut varlığını ya da gelecekte olabileceğini tahmin edebilir.

Bilgilerin İnternet aracılığı ile iletilmesi, Cashmoney Swiss Ltd.’den ya da bilgi sağlayıcısından kaynaklanmayan arızalara, gecikmelere ya da veri besleme hatalarına tabi olabilir. Ne Cashmoney Swiss Ltd. ne de bilgi sağlayıcısı, bahse konu kusurlara bağlı zarar ya da sonuçlarından sorumlu tutulamaz. Cashmoney Swiss Ltd., işbu web sitesinin ya da bunda bulunan bilgilerin kullanılmasından kaynaklanabilecek olası her türlü zarar ya da ziyan ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu web sitesinde bulunan bilgiler, herhangi bir anda ve önceden haber vermeksizin değiştirilebilir.

Kullanıcının Cashmoney Swiss Ltd.’nın web sitesinde bulunan belirli bağlantıları (linkleri) etkinleştirmesi durumunda, bahse konu siteyi belirli koşullar çerçevesinde terk edecektir. Cashmoney Swiss Ltd. kendi web sitesine bağlı olan diğer web sitelerini kontrol etmemiş olup, bunların içerikleri, ürünleri ve bunlarda sunulan hizmet ya da teklifler ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Başka bir web sitesinden Cashmoney Swiss Ltd. web sitesine bağlantı oluşturmak için Cashmoney Swiss Ltd.’nın yazılı izni her zaman şarttır.

Verilerin korunması
Cashmoney Swiss Ltd.’nin web sitesinin farklı kısımlarında, kullanıcıdan kişisel verilerini belirtmesi istenmektedir. Kullanıcının kişisel verilerini Cashmoney Swiss Ltd.’e İnternet ya da e-posta aracılığı ile tedarik etmeye karar vermesi durumunda bu veriler, verilerin korunması yasasına uygun olarak işlenecektir. Cashmoney Swiss Ltd. ile İnternet, e-posta, posta ya da başka bir yol ile temas kurarak kullanıcı, Cashmoney Swiss Ltd.’nin şirket, ürünleri ve hizmetleri hakkında bilgi göndermesini ya da telefon ile iletişime geçmesini kabul etmektedir. Kullanıcı, verilerinin pazarlama amaçlı olarak kullanılmasına yönelik bu muvafakatini dilediği anda ve yazılı olarak iptal edebilir.
Kullanıcı, Cashmoney Swiss Ltd.’nın Cashmoney Swiss Ltd.’ye ait işbu web sitesine ait hosting hizmetini üçünü kişilerden tenin edebileceğini ve dolayısı ile bahse konu üçüncü kişilerin kullanıcının kişisel verilerine erişebileceğini kabul eder.

Verilerin tespitine dair genel hususlar
İlkesel olarak kişisel verilerinizi paylaşmadan İnternet tekliflerimize erişmeniz mümkündür. Verilerinizi paylaşıp paylaşmamaya dilediğin anda karar verebilirsiniz. İtiraz etmedikçe, web sitesinin olağan ziyaretiniz esnasında, bilgisayarınız aracılığı ile IP adresi, tarayıcı türü, erişim süreleri gibi bir dizi veri Cashmoney Swiss Ltd.’a otomatik olarak iletilebilir ve Cashmoney Swiss Ltd.’nin sunucusuna kaydedilebilir. Veriler ayrıca, çerezler ve Google Analytic ve Google AdWords hizmetleri ile de hafızaya kaydedilmektedir.

IP adresi
IP adresi, İnternet sağlayıcınız tarafından tahsis edildiği anda bilgisayarınızı tüm dünyada geçerli eşsiz şekilde tanımlayan bir etiket olup, halen en çok kullanılan şekli (IPv4) ile noktalarla ayrılmış dört rakam alanından oluşmaktadır. Şahıs kullanıcı olarak genelde aynı IP adresi kullanılmamakta olup, sunucunuz tarafından geçici olarak atanmaktadır (“dinamik IP adresi”). Sabit IP adresleri (“statik IP adresi”) söz konusu olduğunda, ilke olarak kullanıcıların verilerine eşsiz şekilde etiket atamak mümkün olabilmektedir. İnternet teklifimize yönelik yetkisiz erişimleri takip etme amacının haricinde Cashmoney Swiss Ltd., bahse konu bu şahsi verileri kullanmamakta, Cashmoney Swiss Ltd.’nın tercih edilen alt sayfalarını, günlük erişim adedini ve benzeri verileri derlemek üzere anonim şekilde işlemektedir.

Çerezler
Cashmoney Swiss Ltd., kendi online hizmetlerinin tamamını sunmak için çerezler kullanmaktadır. Çerezler, bir web sunucusu tarafından oluşturulan ve tarayıcı aracılığı ile bilgisayarınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, siteyi yönetebilmek ya da istatistiksel amaçları için gerekli olan ve genelde rastgele ID numaraları halinde bulunan teknik veriler ihtiva etmektedir. Cashmoney Swiss Ltd. kişisel verileri asla çerezlere kaydetmemektedir. Cashmoney Swiss Ltd., kısa ve uzun vadeli çerezler kullanmaktadır. Kısa vadeli çerezler, tarayıcı kapatıldığında silinmektedir. Uzun süreli çerezler aracılığı ile Cashmoney Swiss Ltd., bir sonraki ziyaretinizde önceden kullanılan ayarları tekrar yükleyebilmek gibi amaçlar ile anonim bir ID numarası ile sadece tarayıcınızı işaretlemektedir. Uzun vadeli çerezler ayrıca, ilgi alanlarınız çerçevesinde kişiye özel online hizmetlerin sunulabilmesi için de kullanılmaktadır. Cashmoney Swiss Ltd. (First party) çerezlerinin yanı sıra, üçüncü kişilere ait çerezler (Thırd party cookie) de mevcuttur. Çerezler, sadece bunları ayarlayanlar tarafından okunabilir. Bunun yanı sıra bunları, tarayıcınızın ayarları ile yönetebilirsiniz. İmkanlar, kullandığınız tarayıcıya bağlıdır. Çerezlerin hafızaya kaydedilmesinin tamamen engellenmesi durumunda, sitemizin tüm hizmetlerinden faydalanamayacağınızı unutmayın.

teklifin iyileştirilmesi amacı ile davranışların anonim şekilde kaydedilmesi
Hizmetlerinin kalitesini geliştirmek amacı ile Cashmoney Swiss Ltd., kullanıcı davranışlarınızın kısımlarını anonim şekilde kaydetmekte ve bir kullanıcılar grubuna atamaktadır. Ziyaretinizin verileri, statik şekilde bu gruplara atanmaktadır. Sitemiz üzerinden davranışlarınızın kişisel takibi mümkün değildir. Cashmoney Swiss Ltd. ziyaretleri, aşağıda sıralan gruplar halinde derlemektedir: erişim kaynağı/türü, ortalama gezinme süresi, erişim tarih ve saati, ziyaret edilen sayfalar ile kullanılan hizmetler, donanım, tarayıcı ve sürümü türü, işletim sistemi ve sürümü, bir dizi demografik içerikli bilgi. Bu veriler istatistiksel olarak kümelenmekte ve anonim şekilde kayıt altına alınmaktadır. IP adresinizin asgari son sekiz hanesi silinmektedir. Şahsınıza erişmek mümkün değildir. İstatistiksel kayıt JavaScript, çerez, pixel gif ya da web beacon’lar vasıtası ile gerçekleşmektedir. Pixel gif’ler, ismini aldıkların bir piksel boyutunda olan görünmez şekillerdir. Bu şekillere erişim, web sunucumuz tarafından derlenmektedir.

İlgilere yönelik açıklamalar
Siteyi ziyaretiniz vesilesi ile kişiye özel teklifler sunabilmek amacı ile Cashmoney Swiss Ltd., her seferinde gezinme davranışlarına göre anonim bir kullanıcı profili oluşturan Google hizmetlerinden faydalanmaktadır. Bu amaçlar bahse konu hizmetler çerezler kullanmaktadır. Bu siteye ya da diğer online sitelere önceden gerçekleştirilen ziyaretlere bağlı olarak, size en uygun reklamların tanımlanması mümkün olmaktadır. Bu siteyi kullanmak sureti ile, yukarıda tarif edilen usuller ile Google tarafından derlenen verilerinizin, veri işleme ve yukarıda zikredilen amaçlar ile kullanılmasına muvafakat ettiğinizi beyan etmektesiniz.

Google Analytics
İşbu web sitesi, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043 ABD adresinde mukim Google Inc.’in (“Google”) bir web analiz hizmeti olan Google Analytics’i kullanmaktadır. Google Analytics, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesinin kullanımının analizine imkan veren metin dosyaları olan “çerezleri” kullanmaktadır. Verilerin korunması amacı ile, düzenli aralıklar ile sıfırlanmaktadır. Çerezler vasıtası ile oluşturulan kullanım bilgileri, kaydedilmek üzere ABD’de bulunan bir Google sunucusuna iletilmektedir. IP adresinin anonim şekilde Cashmoney Swiss Ltd.’ın sitesinde etkinleştirilmesi sureti ile IP adresiniz, Avrupa Birliği üyesi ülkeler ya da Avrupa ekonomik alan anlaşmasına taraf diğer ülkeler dahilinde Google tarafından kısaltılmaktadır. Bu sayede kişilere erişebilmek mümkün olmamaktadır. İşbu web sitesinin işletmecisinin görevlendirmesi ile Google, bahse konu bilgileri web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmek, sitenin faaliyetleri hakkında raporlar düzenlemek, site işletmecisine göre sitenin ve İnternetin kullanılmasına bağlı ilave hizmetleri tedarik etmek amacı ile kullanacaktır. Bilgiler münhasıran anonim şekilde kaydedilmekte olup, kişilere ulaşabilmek mümkün değildir. Google, tarayıcınız tarafından iletilen ve Google Analytics tarafından kısaltılan IP adresinizi başka veriler ile irtibatlandırmamaktadır. Tarayıcınızın ilgili ayarını kullanmak sureti ile çerezlerin kaydedilmesini engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda sitenin işlevlerinin tümünden yararlanmanın mümkün olamayacağı unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra, tarayıcıya yönelik eklentiyi aşağıda belirtilen bağlantıdan indirmek ve kurmak sureti ile, çerezler tarafından oluşturulan ve web sitesinin kullanımına bağlı olan (IP adresiniz dahil olmak üzere) verilerin Google bünyesinde kaydedilmesini, bu verilerin Google tarafından kullanılmasını engelleyebilirsiniz: (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).

Yayıncı
İşbu web sitesinin sahibi ve işletmecisi Cashmoney Swiss Ltd. dır.

Şirketin hukuki merkezi:
Cashmoney Swiss Ltd.
Zürcherstrasse 200
CH-8406 Winterthur

CHE-116.243.508

İdari müdür
İlhan Akman