fbpx

İnşaat ve tadi̇lat

Rüyalarin gerçek
oluyor

İnşaat projeni finanse et.

Kolay ve esnek bir inşaat kredisi ile ev inşa etmek, yeniden yapılandırmak ya da tadilat yapmak isteyenler için ideal çözüm.

Detaylar
Kredi̇ kullanicisi

Maaşlı çalışanlar – serbest meslek sahipleri –
malullük maaşı bulunan kimseler

Talep edi̇len temi̇natlar

Teminat talep edilmemektedir (ipotek için ipotek dosyası gerekmektedir)

Kullanim amaci

İnşaat, yeniden yapılandırma, tadilat,
taşınmaz yenileme.

Fi̇nanse edi̇lebi̇len oran

maliyetin %80’i